Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Държавен здравен контрол”, дирекция "Обществено здраве" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Списък на допуснати кандидати

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.