Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Финансово-стопански дейности”, дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ - Стара Загора.

 Обява

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.