Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Административно-правен”, дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ - Стара Загора.

Обява

Списък на допуснати кандидати

Списък на недопуснати кандидати

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.