Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Здравно-техническа експертиза“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 11.11.2022г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 28.11.2022г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Инспектор"
Дата на публикуване: 02.12.2022г.

Обявление

За провеждане на конкурс за длъжността “ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР” на Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

Обява

Дата на публикуване: 07.10.2022г.

Образци за кандидатстване
Декларация

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Противоепидемичен контрол“, дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ - Стара Загора.

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 29.09.2022г.

Списък на допуснати кандидати
Дата на публикуване: 17.10.2022г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Инспектор"
Дата на публикуване: 17.10.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 01.11.2022г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ИНСПЕКТОР”, отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Стара Загора..

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 26.07.2022г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 11.08.2022г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Инспектор"
Дата на публикуване: 11.08.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 23.08.2022г.

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР”, отдел „Здравно-техническа експертиза“, дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ - Стара Загора..

Обява

Образци за кандидатстване
Заявление за участие в конкурс
Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Дата на публикуване: 04.07.2022г.

Списък на допуснати кандидати
Списък на недопуснати кандидати
Дата на публикуване: 21.07.2022г.

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността "Главен инспектор"
Дата на публикуване: 21.07.2022г.

Класиране
Дата на публикуване: 19.08.2022г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.