Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“, Отдел „Финансово стопански дейности”, Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване” в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “СТАРШИ ЕКСПЕРТ“, Отдел „Финансово стопански дейности”, Дирекция „Административно – правно, финансово и стопанско обслужване” в РЗИ - Стара Загора

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“, Отдел „Организация и контрол на медицинските дейности”, Дирекция „Медицински дейности” в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“, Отдел „Държавен здравен контрол”, Дирекция „Обществено здраве” в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.