Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обява

РЗИ – Стара Загора организира провеждането на Курс за придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезифекции, дезинсекции и дератизации.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност ИНСПЕКТОР, отдел "Противоепидемичен контрол", Дирекция "Надзор на заразните болести" - 2 свободни места

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция "Лабораторни изследвания"

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.