Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Обявления

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Здравно-техническа експертиза”, дирекция "Обществено здраве" - 2 свободни места, в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "ИНСПЕКТОР”, отдел „Организация и контрол на медицинската експертиза и здравна информация”, дирекция "Медицински дейности" в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”, отдел „Медицински изследвания”, дирекция "Надзор на заразните болести"  - 2 свободни места, в РЗИ - Стара Загора.

Виж пълния текст...

Обявление

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност СТАРШИ ИНСПЕКТОР, Дирекция „Обществено здраве”, отдел „Здравно – техническа експертиза”  в РЗИ - Стара Загора

Виж пълния текст...

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.