Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

За повече информация и консултация във връзка с разпространението на коронавирус се свържете с РЗИ – Стара Загора, тел.: 0882553564, 042/602468.

 

Дейност на РЗИ - Стара Загора във връзка с COVID-19

Брошура "Какво е новият Коронавируc?" и постер "Правила за хигиена и как да действаме"

На вниманието на всички медицински работници

2019-nCov - нов щам на коронавирус, който досега не е бил откриван при човека

Въпроси и отговори относно новия коронавирус

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито

PCR тест, заплатен от гражданите, не може да бъде условие за прием или консултация със специалист в лечебни заведения

Заповед РД-01-277/26.05.2020 г.

Заповед РД-01-274/21.05.2020 г.       Приложение №1 към Заповед РД-01-274/21.05.2020 г.

Запвоед РД-01-272/20.05.2020 г.

Заповед РД-01-270/19.05.2020 г.

Заповед РД-01-268/15.05.2020 г.

Заповед РД-01-266/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-265/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-264/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-263/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-262/14.05.2020 г.

Заповед РД-01-259/11.05.2020 г.

Заповед РД-01-256/11.05.2020 г.

Заповед РД-01-253/07.05.2020 г.

Заповед РД-01-251/05.05.2020 г.

Заповед РД-01-250/05.05.2020 г.

Заповед РД-01-249/03.05.2020 г.

Запвоед РД-01-248/01.05.2020 г.

Заповед РД-01-247/01.05.2020 г.

Заповед РД-01-243/29.04.2020 г.

Заповед РД-01-242/28.04.2020 г.

Заповед РД-01-239/26.04.2020 г.

Заповед РД-01-238/26.04.2020 г.

Заповед РД-01-237/24.04.2020 г.

Заповед РД-01-236/24.04.2020 г.

Заповед РД-01-231/23.04.2020 г.

Заповед РД-01-229/22.04.2020 г.

Заповед РД-01-228/21.04.2020 г.

Заповед РД-01-225/20.04.2020 г.

Заповед РД-01-218/15.04.2020 г.

Заповед РД-01-217/14.04.2020 г.

Заповед РД-01-199/11.04.2020 г.

Заповед РД-01-198/11.04.2020 г.

Заповед РД-01-197/11.04.2020 г.

Заповед РД-01-196/10.04.2020 г.

Заповед РД-01-195/10.04.2020 г.

Заповед РД-01-189/09.04.2020 г.

Заповед РД-01-184/06.04.2020 г.

Заповед РД-01-183/06.04.2020 г.

Заповед РД-01-179/06.04.2020 г.

Заповед РД-01-172/02.04.2020 г.

Заповед РД-01-169/31.03.2020 г.

Заповед РД-01-168/30.03.2020 г. (отменена)

Заповед РД-01-165/27.03.2020 г.

Заповед РД-01-159/27.03.2020 г.

Заповед РД-01-158/26.03.2020 г. (отменена)

Заповед РД-01-154/26.03.2020 г.

Заповед РД-01-153/25.03.2020 г.

Заповед РД-01-149/25.03.2020 г. (отменена)

Заповед РД-01-145/22.03.2020 г. (отменена)

Заповед РД-01-144/22.03.2020 г.

Заповед РД-01-143/20.03.2020 г.

Заповед РД-01-141/20.03.2020 г.

Заповед РД-01-140/19.03.2020 г. (отменена)

Заповед РД-01-139/19.03.2020 г.

Заповед РД-01-131/17.03.2020 г.

Заповед РД-01-130/17.03.2020 г. (отменена)

Заповед РД-01-129/16.03.2020 г.

Заповед РД-01-127/16.03.2020 г. (отменена)

Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. (актуализирана)

Заповед РД-01-124/13.03.2020 г.

На вниманието на мед. специалисти

Поставяне под карантина на водачите на тежкотоварни автомобили, поради COVID-19

Препоръка за носене на лични предпазни средства

Ръководство за превенция и контрол на COVID-19

Алгоритъм на дезинфекциозните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му? https://www.youtube.com/watch?v=nwMFbpBhwyw&feature=youtu.be

Закон за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=639130AF8BC88CB1C5C4EDC8064E21DE?idMat=147150

Актуална информация от МЗ за COVID-19 (за граждани и мед. специалисти): https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Актуална информация от НЦЗПБ: https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.