Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публична покана № 9036085/ 17.11.2014 г. с предмет "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на преносимо медицинско оборудване за санитарен автомобил

Публична покана за участие в обществена поръчка по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет "Доставка, монтаж и гаранционно обслужване и поддържане на преносимо медицинско оборудване за санитарен автомобил, включващо и многофункционален  апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти с възможности за пренос на данни в реално време, ведно с медицински софтуер за телемедицина"

Публична покана
Проект на договор
Техническа спецификация
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.