Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция – Стара Загора

РЗИ - Стара Загора, на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП във връзка с Рамково споразумение № СПОР-23 от 13.11.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации" на Централния орган за покупки, Ви кани да подадете оферта за участие във вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Регионална здравна инспекция – Стара Загора”.

(публикувана в профила на купувача и в СЕВОП на 24.03.2020 г.)

Приложение

(публикувано в профила на купувача и в СЕВОП на 24.03.2020 г.)

Прекратяване на процедурата
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.