Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Публична покана № 9053223/ 17.05.2016г. Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия.

На основание чл.20, ал.3, т.2 във връзка с Глава 26 от ЗОП, Регионална здравна инспекция – Стара Загора открива процедура за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Регионална здравна инспекция – Стара Загора"
Прекратяване на процедурата
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.