Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Up

Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторно-превозните средства на РЗИ-Стара Загора

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя към всички заинтересовани лица покана за предоставяне на ценови оферти за „Извънгаранционно сервизно поддържане и ремонт на моторно-превозните средства на РЗИ - Стара Загора."

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 16:30 ч. на 02.01.2020г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Звено за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

 

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.