Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 21.09.2021 г.: Съобщение по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Регионална здравна инспекция - Стара Загора"

Покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане с предмет: "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Регионална здравна инспекция - Стара Загора”.
Офертите следва да бъдат подадени в срок до 16:30 ч. на 01.10.2021г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване (деловодство), ет. 1, стая 115.

Прекратяване на процедурата
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.