Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 25.07.2022г.: Покана до всички заинтересовани лица за избор на лечебно заведение за извършване на не по-малко от 350 акушеро-гинекологични профилактични прегледи на лица от ромски произход в населени места от област Стара Загора

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2022 г. по Националния план за действие за периода 2022 - 2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021 - 2030 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение № 278 на Министерския съвет от 2022 г., за извършване на не по-малко от 350 акушеро-гинекологични профилактични прегледи на лица от ромски произход в населени места от област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта, с предоставен от РЗИ – Стара Загора мобилен гинекологичен кабинет, в срок до 10.11.2022 г.

Заявления могат да се подават в срок до 16:30 ч.на 01.08.2022 г.

Избор на изпълнител на ОП
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.