Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 25.07.2022г.: Покана до всички заинтересовани лица за избор на лечебно заведение за извършване на не по-малко от 500 флуорографски профилактични прегледи в населени места с компактно ромско население в област Стара Загора

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2022 г. по Националния план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение №278 на Министерския съвет от 2022 г., за извършване на не по-малко от 500 флуорографски профилактични прегледи в населени места с компактно ромско население в област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта, с предоставен от РЗИ – Стара Загора мобилен флуорографски кабинет, в срок до 10.11.2022 г.

Заявления могат да се подават в срок до 16:30 ч. на 05.08.2022 г.

Информация за удължаване на срок
Прекратяване на процедурата
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.