Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 04.08.2022г.: Покана до всички заинтересовани лица за избор на изпълнител за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в област Стара Загора

Във връзка с превенция на риска от бедствия и ограничаване на рисковете за общественото здраве РЗИ – Стара Загора следва да проведе избор на изпълнител за организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в област Стара Загора.

Оферти за участие се подават в ЦАО в запечатан непрозрачен плик в срок до 16:00 ч. на 08.08.2022 г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване, ет. 1.

Проект на договор за ДДД услуги
Избор на изпълнител на ОП
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.