Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 26.10.2022г.: Покана до всички заинтересовани лица за избор на изпълнител за Доставка на комбинирана горелка на природен газ и котелно гориво, за нуждите на Регионална здравна инспекция – Стара Загора

Във връзка с необходимостта от подмяна на комбинирана горелка на природен газ и котелно гориво, Регионална здравна инспекция – Стара Загора следва да проведе процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява.

Оферти за участие се подават в ЦАО в запечатан непрозрачен плик в срок до 16:00ч. на 31.10.2022 г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване, ет. 1.

Прекратяване на процедурата
 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.