Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 15.12.2022 г: Съобщение за пазарно проучване с предмет: „Осигуряване на охрана със сигнално-охранителна техника, мониторинг и сервиз на пожароизвестителна инсталация - административна сграда и гаражи на РЗИ - Стара Загора“

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за участие в пазарно проучване с предмет: „Осигуряване на охрана със сигнално-охранителна техника, мониторинг и сервиз на пожароизвестителна инсталация - административна сграда и гаражи на РЗИ - Стара Загора“.

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик в срок до 16:00 ч. на 20.12.2022 г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване (деловодство), ет. 1.

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.