Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Up

Публикувано на 10.02.2023 г.: Покана за пазарно проучване с предмет: “Обследване за енергийна ефективност."

Регионална здравна инспекция - Стара Загора отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на ценови оферти за участие в пазарно проучване с предмет: “Обследване за енергийна ефективност на административна сграда в експлоатация на РЗИ – Стара Загора и издаване на сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на действащите в момента наредби по чл. 48 от ЗЕЕ".

Офертите следва да бъдат подадени/получени в запечатан и непрозрачен плик, върху който да е изписано името на пазарното проучване и координати за обратна връзка, в срок до 16:00 ч. на 14.02.2023 г. на адрес: гр.Стара Загора, ул.„Стефан Караджа" № 10, Център за административно обслужване (деловодство), ет. 1.

 
 
Powered by Phoca Download

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.