Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Министерство на здравеопазването

Сайтът е в процес на обновяване и изпълване със съдържание. Възможно е някои от линковете да не съдържат все още информация. Благодарим за разбирането!

Физикална и рех.медицина

Лечебни заведения в балнеоложките центрове на област Стара Загора, които отговарят на изискванията на Медицински стандрат "Физикална и рехабилитационна медицина" (утвърден с Наредба № 30/2004 г. на МЗ) към 01.07.2018г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2016 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.