Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Регистър ООП

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Обектите с обществено предназначение подлежат на регистрация от Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

РЗИ - Стара Загора води и поддържа регионален регистър на обектите с обществено предназначение, намиращи се на територията на област Стара Загора.

Регистър на обектите с обществено предназначение, актуален към 01.12.2023г. можете да изтеглите тук

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.