Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

08.04.2024 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл. 17, ал. 7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалност

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

 

18.12.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл. 17, ал. 7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалност

Места за специализанти, обявени от базите за обучение

 

19.05.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалност

База за обучение: МБАЛ "ТРАКИЯ" ЕООД - Стара Загора

  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи   Телефон за контакт

Мястото финансирано ли е от държавата 
1. Ортопедия и травматология 1 18.5.2023 18.6.2023 Лилия Господинова – Ръководител / Началник, административен отдел, мобилен номер - 0885 888 554; Госпожа Цвета Съйкова – Юрисконсулт, мобилен номер - 0889 200 058; Иван Николов – Специалист, управление на човешките ресурси, мобилен номер - 0889 112 292 не
2. Гастроентерология 1 10.5.2023 10.6.2023 Лилия Господинова – Ръководител / Началник, административен отдел, мобилен номер - 0885 888 554; Госпожа Цвета Съйкова – Юрисконсулт, мобилен номер - 0889 200 058; Иван Николов – Специалист, управление на човешките ресурси, мобилен номер - 0889 112 292 не
3. Анестезиология и интензивно лечение 1 10.5.2023 10.6.2023 Лилия Господинова – Ръководител / Началник, административен отдел, мобилен номер - 0885 888 554; Госпожа Цвета Съйкова – Юрисконсулт, мобилен номер - 0889 200 058; Иван Николов – Специалист, управление на човешките ресурси, мобилен номер - 0889 112 292 не

 

11.04.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалност

База за обучение: "КОЦ - Стара Загора" ЕООД - Стара Загора

  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи   Телефон за контакт

Мястото финансирано ли е от държавата 
1. Медицинска онкология 2 11.4.2023 15.5.2023 42614160
М. Генова
не
2. Лъчелечение 1 11.4.2023 15.5.2023 42614160
М. Генова
не
3. Нуклеарна медицина 1 11.4.2023 15.5.2023 42614160
М. Генова
не

 

29.03.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалност

База за обучение: МБАЛ "МК Св.Иван Рилски" ЕООД - клон Стара Загора

  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи   Телефон за контакт

Мястото финансирано ли е от държавата 
1. ортопедия и травматология 1 29.3.2023 28.4.2023 0892257397 не
2. гастреентерология 1 29.3.2023 28.4.2023 0892257397 не
3. нервни болести 1 29.3.2023 28.4.2023 0892257397 не


23.02.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалност

База за обучение: УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“ АД - гр. Стара Загора

  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи   Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1 Гръдна хирургия 1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
2 Детска хирургия 1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
3 Ендокринология и
болести на обмяната
1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
4 Кожни и венерически болести 1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
5 Клинична микробиология 1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
6 Неврохирургия 2 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
7 Образна диагностика 2 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
8 Обща и клинична патология 1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
9 Психиатрия 1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
10 Педиатрия 1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
11 Спешна медицина 2 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
12 Физиотерапия и рехабилитация 1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
13 Анестезиология и
интензивно лечение
1 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
14 Операционна и
оперативна техника
4 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
15 Педиатрични здравни грижи 2 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
16 Психиатрични здравни грижи 2 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
17 Анестезиология и
интензивни грижи
2 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
18 Спешна медицинска помощ 2 20.2.2023 20.3.2023 884400735 не
19 Анестезиология и
интензивно лечение
1 26.1.2023 26.2.2023 884400735 не

 

30.01.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалност

База за обучение: МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД - гр. Стара Загора

  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи
Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. Клинична лаборатория 1 20.1.2023г. 20.02.2023г. 042 987 756
Л.Господинова
НЕ
2. Образна диагностика 2 20.1.2023г. 20.02.2023г. 042 987 756
Л.Господинова
НЕ
3. Кардиология 1 20.1.2023г. 20.02.2023г. 042 987 756
Л.Господинова
НЕ
4. Анестезиология и интензивно лечение 1 20.1.2023г. 20.02.2023г. 042 987 756
Л.Господинова
НЕ

База за обучение: МЦ “ПАВЕЛ БАНЯ“ ООД - гр. Павел баня

  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи
Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. Физиотерапия и
рехабилитационна
медицина
3 01.02.2023г. 01.03.2023г. 895656191 НЕ

 

20.01.2023 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалност
База за обучение: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕРЕЯ ЕООД - гр. Стара Загора

  Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи
Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. Очни болести 2 17.1.2023 17.2.2023 0898517782
Ганка Крумова
НЕ21.12.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.7 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването за специализанти по клинични специалности:
База за обучение: УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“ АД - гр. Стара Загора

  Специалност Брой свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт Мястото финансирано ли е от държавата
1. Клинична имунология 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
2. Клинична хематология 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
3. Психиатрия 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
4 Спешна медицина 2 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
5 Гръдна хирургия 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
6 Урология 2 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
7 УНГ болести 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
8 Физиотерапия и рехабилитация 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
9 Образна диагностика 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
10 Неврохирургия 2 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
11 Клинична микробиология 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
12 Детска хирургия 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
13 Нефрология 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
14 Медицинска Генетика 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
15 Обща и клинична патология 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
16 Клинична алергология 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не
17 Клинична токсикология 1 16.12.2022 16.1.2023 884400735 не

 

01.11.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности за:
МБАЛ-МК „Св. Иван Рилски” ЕООД, Пловдив, клон Стара Загора
Лекар – специализант:
• Ортопедия и травматология – 1 място
• Урология – 1 място

 

21.10.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности за:
МБАЛ "Тракия” ЕООД, Стара Загора
Лекар – специализант
• 1 място за длъжност УНГ - болести

19.09.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр.Стара Загора обявява конкурси за Лекари-специализанти, както следва :
• Неврохирургия – 2 длъжности
• Урология - 2 длъжности
• Гръдна хирургия - 1 длъжност
• Обща и клинична патология - 1 длъжност
• Клинична микробиология - 1 длъжност
• Клинична вирусология - 1 длъжност
• Образна диагностика - 2 длъжности
• Педиатрия - 1 длъжност
• Спешна медицина - 1 длъжност
• Лъчелечение - 1 длъжност
• Медицинска онкология - 2 длъжности

Необходими документи за кандидатстване:
• Диплома( копие) за придобита образователно – квалификационна степен.
• Заявление по образец
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация
• Свидетелство за съдимост
• Карта за предварителен медицински преглед
• Препис- извлечение от трудова книжка ( при наличие на такава)

Документите се подават в Деловодството на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ в периода от 15.09.2022г до 15.10.2022г, всеки работен ден от 09:00 до 15:00ч.

01.09.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности за:
МБАЛ „Тракия” ЕООД, Стара Загора
Лекари-специализанти, считано от 01.09.2022 г.:
• Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места
• Кардиология - 1 свободно място

10.08.2022 г.

Във връзка с чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора обявява конкурси за Лекари-специализанти, както следва:
• Неврохирургия – 1 длъжност
• Урология - 2 длъжности
• Гръдна хирургия - 1 длъжност
• Инфекциозни болести - 1 длъжност
• Обща и клинична патология - 1 длъжност
• Клинична микробиология - 1 длъжност
• Клинична лаборатория - 1 длъжност
• Клинична вирусология - 1 длъжност
• Клинична хематология - 1 длъжност
• Детска хирургия - 1 длъжност
• Образна диагностика - 1 длъжност
• Клинична имунология - 1 длъжност
• Спешна медицина - 1 длъжност
• Психиатрия - 1 длъжност
• Лъчелечение - 1 длъжност
• Медицинска онкология - 1 длъжност

На основание чл.17, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора обявява конкурси за Лекари-специализанти, както следва :
• Операционна и превързочна техника - Медицинска сестра (акушерка) – 4 длъжности
• Анестезиология и интензивни грижи - Медицинска сестра (акушерка) - 4 длъжности
• Спешна медицинска помощ - Медицинска сестра (акушерка) – 4 длъжности

Необходими документи за кандидатстване:
• Диплома (копие) за придобита образователно – квалификационна степен.
• Заявление по образец
• Автобиография
• Мотивационно писмо
• Удостоверение за членство на специализанта в съответната съсловна организация
• Свидетелство за съдимост
• Карта за предварителен медицински преглед
• Препис- извлечение от трудова книжка (при наличие на такава).

Документите се подават в Деловодството на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“, в периода от 08.08.2022г. до 08.09.2022г., всеки работен ден от 09:00ч. до 15:00ч.


31.05.2022 г.
 

В РЗИ - Стара Загора е получено План-разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри през 2023 г., на Медицински факултет – София. Желаещите да се включат в обученията могат да получат информация на интернет страницата на Медицински университет - София: https://medfac.mu-sofia.com – в раздел СДО или в РЗИ - Стара Загора – д-р Десислава Георгиева.

Срок за подаване на заявките от лечебните заведения в РЗИ - Стара Загора – 26.08.2022 г.

 
16.05.2022 г. 

Съгласно чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, в Медицински център Верея ЕООД - Стара Загора е обявен конкурс за Лекар, специализант по Очни болести – 3 длъжности.

За участие в конкурса следва да подадат документи за кандидатстване в съответното лечебно заведение в срок до 20.05.2022г.

Допълнителна информация на телефони 0879661688, 0887705083 или на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


18.03.2022 г.
 

Съгласно чл.17, ал.1 от Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на Министерство на здравеопазването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването в:
МБАЛ - Медицински комплекс "Св.Иван Рилски" ЕООД - клон Стара Загора е обявен конкурс за специализант по:
• Кардиология - 1 длъжност;
• Анестезиология и интензивно лечение - 1 длъжност;
• Ортопедия и травматология - 1 длъжност;
• Урология - 1 длъжност;

Обявата е публикувана във в. "Старозагорски новини", бр. 21 от 18.03.2022 г.

13.01.2022 г.

Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. на Министерство на образованието за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:

1. УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
По чл. 11 от Наредба 1/2015 г:

• Инфекциозни болести - 1 длъжност;
• Клинична хематология - 1 длъжност;
• Психиатрия - 2 длъжност;
• Спешна медицина - 2 длъжности;
• Хирургия - 1 длъжност;
• Гръдна хирургия - 1 длъжност;
• Урология - 1 длъжност;
• УНГ - 1 длъжност;
• Клинична имунология - 3 длъжности;
• Патоанатомия - 1 длъжност;
• Физиотерапия и рехабилитация - 1 длъжност;
• Образна диагностика - 1 длъжност.
• Анестезиология и интензивни грижи
/за медицински сестри и акушерки/ - 3 длъжности
По чл. 13 от Наредба 1/2015 г.
• Медицинска онкология - 4 длъжности;
• Лъчелечение - 4 длъжности
• Детска ревматология - 1 длъжност

2. МБАЛ "Тракия" ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
• Анестезиология и интензивно лечение - 3 свободни места;
• Ортопедия и травматология - 2 свободни места;
• Нервни болести - 1 свободно място;
• Ендокринология - 1 свободно място;
• Гастроентерология - 1 свободно място;
• Акушерство и гинекология - 1 свободно място;
• Хирургия - 2 свободни места;
• Съдова хирургия - 1 свободно място.

3. "ЦПЗ - Стара Загора” ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари-специализанти:
• психиатрия – 3 длъжности
- Немедицински длъжности - Специализант:
• клинична психология – 1 длъжност

20.10.2021 г.
Информация от ЛЗБП във връзка с чл.17, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по следните специалности:
1. МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" ЕООД, Казанлък
- Лекари-специализанти:

- Клинична лаборатория – 1 длъжност;
- Ушно-носно-гърлени болести – 1 длъжност;
- Акушерство и гинекология – 1 длъжност;
- Хирургия – 1 длъжност;
- Анестезиология и интензивно лечение - 1 длъжност;
- Гастроентерология – 1 длъжност;
- Образна диагностика – 1 длъжност;
- Нервни болести – 1 длъжност.
2. "Комплексен онкологичен център – Стара Загора" ЕООД, Стара Загора
- Лекари-специализанти:

- Медицинска онкология – 1 длъжност;
- Лъчелечение – 1 длъжност
3. УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, Стара Загора
- Лекари-специализанти:

По чл. 11 от Наредба1/2015
- „лекар специализант по Инфекциозни болести” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Клинична хематология” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Гръдна хирургия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Психиатрия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Спешна медицина” - 2 длъжности
- „лекар специализант по Клинична имунология” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Патоанатомия” - 1 длъжност
- „лекар специализант по Неврохирургия” - 1 длъжност
По чл. 13 от Наредба1/2015
- „лекар специализант по Медицинска онкология” - 2 длъжности
- „лекар специализант по Лицево-челюстна хирургия”- 2 длъжности
- „лекар специализант по Пластично-възстановителна хирургия”- 2 длъжности
- „лекар специализант по Лъчелечение” - 2 длъжности
- Медицински сестри – специализанти:
По чл. 11 от Наредба1/2015
- Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки) - 2 длъжности
- Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки) - 3 длъжности
- Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки) - 3 длъжности
- Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери) – 2 длъжности
- Държавна поръчка:
- Лекар специализант по Клинична вирусология По чл. 13 от Наредба1/2015 - 1 длъжност
- Медицинска сестра специализант по Анестезиология и интензивни грижи /за мед. сестри и акушерки/ - 1 длъжност
4. „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД - гр.Стара Загора
- Лекари специализанти
- „лекар специализант по Психиатрия” - 4 длъжности
- Немедицински специалисти
- Клинична психология /за психолози/ - 2 длъжности
5. ДПБ „Д-р Георги Кисьов“  - гр.Раднево
- Лекари специализанти
- „лекар специализант по Психиатрия” - 4 длъжности

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.