Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Новини

12.06.2023 г.

В РЗИ – Стара Загора е получено План–разписание на курсовете и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински и немедицински кадри за 2024г. на Медицински университет – София.
Информация за курсовете и индивидуалните обучение може да получите в РЗИ - Стара Загора, стая № 104 (печатно издание), както и на Интернет страницата на Медицински факултет – Тракийски университет – Стара Загора, раздел СДО.
Заявките за участие в обученията следва да бъдат коректно и изцяло попълнени с необходимата информация. Обръщаме внимание, че във всяка заявка трябва да бъде посочен телефон и e-mail за обратна връзка с кандидата. Заявки с непълна и неточна информация няма да бъдат взети под внимание. Моля, да бъдат подавани само заявки на кандидати, отговарящи на условията, посочени в плана за всеки курс поотделно Заявка № 5 се попълва само от специализанти.

Поименните предложения - образци № 1 и № 2, както и попълнените форми на заявки № 3, 4 и 5 следва да изпратите в РЗИ - Стара Загора в срок до 31.08.2023 г.

Заявки могат да бъдат подавани и на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , не по-късно от 10.09.2023 г.

Предложения - образци № 1 и № 2
Заявка - образец № 3
Заявка - образец № 4
Заявка - образец № 5

 

29.12.2022 г.

Заповед РД-19-9/29.12.2022г. на Министъра на здравеопазването за утвърждаване брой места за специализанти, финансирани от държавата за 2023 г. по клинични специалности, за които се финансира обучението по чл. 40, ал. 1 и чл. 41, ал. 6 и се осигуряват средства по чл. 42б на Наредба № 1 от 2015 г.

 

Приложение № 1 към Заповед РД-19-9/29.12.2022г.
Приложение № 2 към Заповед РД-19-9/29.12.2022г.
Приложение № 3 към Заповед РД-19-9/29.12.2022г.
Приложение № 4 към Заповед РД-19-9/29.12.2022г.
Приложение № 5 към Заповед РД-19-9/29.12.2022г.
Приложение № 6 към Заповед РД-19-9/29.12.2022г.
Приложение № 7 към Заповед РД-19-9/29.12.2022г.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.