Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 06.06 – 12.06.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 06.06 – 12.06.2016г. / 23 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 23 седмица на 2016г. са  регистрирани общо 81 случая  на ОРЗ, при 81 за предходната седмица.
Заболеваемост – 58,81 /000
Регистрирани са общо 55 случая на заразни заболявания, при 65 за предходната седмица.

Info23 1От групата на капковите инфекции  регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –45 случая от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, с.Зетьово, с.Розово. По категории случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+3/.
 - Скарлатина – 7 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са  класифицирани  като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+2/.

Info23 2От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /-3/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 1 случай от с.Хан Аспарухово. По категория случаят е класифициран като вероятен.Info23 3 Отклонение от предходната  седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
 - Вирусен  менингит – 1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната  седмица /0/.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.