Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Епидемична обстановка за периода 27.06 – 03.07.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 27.06 – 03.07.2016г. /26 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 26 седмица на 2016г. са регистрирани общо 76 случая на ОРЗ, при 73 за предходната седмица.
Заболеваемост  - 55.18/000
Регистрирани са общо 37 случая на заразни заболявания, при 57 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Варицела –20 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Трояново. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-25/.
 - Скарлатина – 4 случая от гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Ентероколит – 9 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Малко Тръново, гр.Гурково, с.Манолово, гр.Чирпан, с.Тулово, с.Оризово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната  седмица /+5/.

От групата на вирусните хепатити:
 - Вирусен хепатит – 2 случая от с.Хан Аспарухово, гр.Раднево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
 - Марсилска треска – 1 случай от с.Опан. По категория случая е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
 - Ку треска – 1 случай от гр.Гурково. По категории случая е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.