Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 29.08.- 04.09.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 29.08–04.09.2016г. /35 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 35 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 105 случая на ОРЗ, при 69 за предходната седмица.
Заболеваемост – 76,24/000
Регистрирани са общо 23 случая на заразни заболявания, при 15 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции: регистрираните случаи са следните:
Варицела7 случая от гр.Казанлък, гр. Стара Загора, с. Кънчево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на чревните инфекции: регистрираните случаи са следните:
Ентероколит7 случая от гр.Стара Загора, с.Горно Ботево, с.Нова махала, гр.Мъглиж. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
Салмонелози1 случая от гр. Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
Шигелози 2 случая от с.Козаревец, с.Нова махала. По категория случаите са класифицирани  като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити:
Вирусен хепатит4 случая от гр.Николаево, с.Търничене, с.Паничерево, с.Манолово. По категориия случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции: регистрираните случаи са следните:
Ку треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания:
Ехинококоза1 случай от с. Тъжа. По категория случаят е класифициран  като потвърден. Отклонение от предходната  седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.