Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 26.09.- 02.10.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.09–02.10.2016г. /39 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 39 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 181 случая на ОРЗ, при 115 за предходната седмица.
Заболеваемост  – 131,42/000
Регистрирани са общо 23 случая на заразни заболявания, при 9 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции: регистрираните случаи са следните:
- Варицела – 7 случая от с.Ветрен, гр.Стара Загора. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Скарлатина – 4 случая от гр.Стара Загора, с.Енина, гр.Раднево.  По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на чревните инфекции: регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит – 8 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево, с.Гита, с.Елхово, с.Дълбоки, гр.Крън. По  категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+6/.
- Шигелози – 1 случай от гр.Раднево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити:
- Вирусен хепатит – 3 случая от гр.Стара Загора, с.Паничерево. По категория случаите са  класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на трансмисивните инфекции не са регистрирани случаи.

От групата на невроинфекции не са регистрирани случаи.

От групата на паразитните заболявания не са регистрирани случаи.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.