Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 07.11.- 13.11.2016г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 07.11–13.11.2016г. /45 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 45 седмица на 2016 г. са регистрирани общо 201 случая на ОРЗ, при 198 за предходната седмица.
Заболеваемост – 146, 92/000
Регистрирани са общо 43 случая на заразни заболявания, при 25 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела27 случая от гр. Стара Загора, гр. Казанлък, гр. Раднево, с. Зимница, с. Ветрен, с. Паничерево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+13/.
- Скарлатина3 случая от гр. Стара Загора, гр. Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит6 случая от гр. Мъглиж, гр. Николаево, гр. Стара Загора, гр. Раднево, с. Бр.Кунчеви. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от гр. Стара Загора, с. Паничерево, с. Копринка, с. Манолово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингоенцефалит2 случая от гр. Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.