Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 09.01.- 15.01.2017г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.01–15.01.2017г. /2 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 2 седмица на 2017г. са регистрирани общо 399 случая на ОРЗ, при 494 за предходната седмица.
Заболеваемост – 291,65/000
Регистрирани са общо 67 случая на заразни заболявания, при 46 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела56 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Горно Черковище,гр.Раднево, с.Богомилово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+17/.
- Скарлатина6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Змейово, гр.Крън, гр.Раднево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+6/.
От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Стара Загора, гр.Гурково. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Шигелози1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната седмица /+1/.
През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.