Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 06.02.- 12.02.2017г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 06.02–12.02.2017г. /6 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 6 седмица на 2017г. са регистрирани общо 231 случая на ОРЗ, при 185 за предходната седмица.
Заболеваемост – 168,85/000
Регистрирани са общо 38 случая на заразни заболявания, при 39 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела29 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Змейово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+7/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора, с.Шейново. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит3 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Опан. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Стара Загора, с.Калояновец, гр.Шипка. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

 

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.