Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 13.02.- 19.02.2017г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.02–19.02.2017г. /7 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 7 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 167 случая на ОРЗ, при 231 за предходната седмица.
Заболеваемост –122,07/000
Регистрирани са общо 32 случая на заразни заболявания, при 38 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела26 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Манолово, гр.Раднево. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.
- Скарлатина4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора, с.Нова махала. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.