Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

plusmen 728x90

Eпидемична обстановка за периода 13.03.- 19.03.2017г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 13.03–19.03.2017г. /11 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 11 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 184 случая на ОРЗ, при 171 за предходната седмица.
Заболеваемост – 134,49/000
Регистрирани са общо 34 случая на заразни заболявания, при 39 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела21 случая от гр.Стара Загора, с.Оряховица, гр.Крън, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-6/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит5 случая от гр.Стара Загора, с.Калояновец, гр.Чирпан, с.Хрищени. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Калояновец. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от с.Хаджи Димитрово. По категории случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от с.Калитиново. По категории случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.