Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 03.04.- 09.04.2017г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 03.04–09.04.2017г. /14 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 14 седмица на 2017г. са регистрирани общо 140 случая на ОРЗ, при 166 за предходната седмица.
Заболеваемост – 102,33/000
Регистрирани са общо 40 случая на заразни заболявания, при 37 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела24 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Овощник, с.Енина, с.Д.Изворово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-20/.
- Скарлатина7 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Павел баня. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит6 случая от гр.Стара Загора, гр.Николаево, с.Горно Сахране. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Салмонелози1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Шигелози1 случай от гр.Николаево. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от гр.Павел баня. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.