Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 17.04.- 23.04.2017г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 17.04–23.04.2017г. /16 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 16 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 135 случая на ОРЗ, при 143 за предходната седмица.
Заболеваемост – 98,68/000
Регистрирани са общо 50 случая на заразни заболявания, при 47 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела37 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Енина, с.Розово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Скарлатина5 случая от гр.Стара Загора, с.Горно Сахране. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит6 случая от гр.Стара Загора, с.Елхово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като вероятен.Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Туберкулоза1 случай от гр.Стара Загора. По категории случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.