Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 17.07.- 23.07.2017г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 17.07–23.07.2017г. /29 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 29 седмица на 2017 г. са регистрирани общо 95 случая на ОРЗ, при 103 за предходната седмица.
Заболеваемост – 69,44/000
Регистрирани са общо 30 случая на заразни заболявания, при 31 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела10 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Шипка, с.Тулово. По категории случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Стара Загора . По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит9 случая от гр.Стара Загора, с.Паничерево, гр.Павел баня, с.Зимница, с.Тулово, с.Габарево, с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Гурково, с.Ветрен. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска3 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от с.Долно Сахране. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Бактериален менингит1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Вирусен енцефалит3 случая от гр.Стара Загора, с.Петрово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.