Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 23.10.- 29.10.2017г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 23.10.– 29.10.2017г. /43 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 43 седмица на 2017г. са регистрирани общо 221 случая на ОРЗ, при 223 за предходната седмица.
Заболеваемост – 166,06/000
Регистрирани са общо 44 случая на заразни заболявания, при 52 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела14 случая от с.Хрищени, гр.Стара Загора, с.Горно Черковище, гр.Гълъбово, с.Ръжена, с.Остра могила. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-7/.
- Скарлатина1 случай гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Стара Загора, гр.Гълъбово, гр.Чирпан, с.Братя Кунчеви. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица / -2/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Гурково. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит21 случая от с.Черна гора, с.Зимница, гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Братя Кунчеви, с.Братя Даскалови. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+8/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.