Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 22.01.- 28.01.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 22.01.- 28.01.2018г. /4 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 4 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 524 случая на ОРЗ, при 367 за предходната седмица.
Заболеваемост – 395,88/000
Регистрирани са общо 47 случая на заразни заболявания, при 63 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела31 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Шипка, с.Горно Сахране, гр.Гълъбово, с.Бузовград, с.Александрово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-21/.
- Скарлатина3 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Кънчево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /- 4/.
- Туберкулоза2 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит7 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+6/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Казанлък, с.Гита. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.