Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 05.02.- 11.02.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 05.02.– 11.02.2018г. /6 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 6 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 309 случая на ОРЗ, при 438 за предходната седмица.
Заболеваемост – 233,45/000
Регистрирани са общо 57 случая на заразни заболявания, при 64 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела41 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, с.Шипка, гр.Мъглиж, с.Тулово, гр.Павел баня, с.Хаджи Димитрово, с.Шейново. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-9/.
- Скарлатина1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден.
Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит6 случая от гр.Стара Загора, гр.Чирпан, с.Горно Ботево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Ротавирусен гастроентероколит3 случай от с.Конаре, с.Горно Ботево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица / +2/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Раднево . По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Казанлък, с.Едрево, с.Черна гора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.