Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 26.02.- 04.03.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.02.- 04.03.2018г. /9 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 9 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 179 случая на ОРЗ, при 245 за предходната седмица.
Заболеваемост – 135,24/000
Регистрирани са общо 49 случая на заразни заболявания, при 54 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела38 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора, гр.Шипка, гр.Мъглиж, с.Енина, гр.Гълъбово, с.Крън, гр.Гурково, с.Мусачево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Скарлатина5 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит4 случая от гр.Стара Загора, с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Стара Загора, гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-2/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.