Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 26.03.- 01.04.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 26.03.- 01.04.2018г. / 13 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 13 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 159 случая на ОРЗ, при 154 за предходната седмица.
Заболеваемост – 120,13/000
Регистрирани са общо 24 случая на заразни заболявания, при 42 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела15 случая от гр.Казанлък, гр.Гурково, гр.Стара Загора, гр.Мъглиж, с.Кънчево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-19/.
- Скарлатина2 случая от гр.Казанлък, с.Сърнево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит3 случая от гр.Стара Загора, с.Паничерево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от с.Братя Кунчеви, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.