Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 21.05.- 27.05.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 21.05.- 27.05.2018г. /21 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 21 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 146 случая на ОРЗ, при 107 за предходната седмица.
Заболеваемост – 110,31/000
Регистрирани са общо 12 случая на заразни заболявания, при 19 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Скарлатина2 случая от  гр.Стара Загора и с.Бузовград. По категория случаите са   класифицирани като вероятни.   Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните: 
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит6 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък и с.Хрищени. По категория случаите са класифицирани като вероятни.  Отклонение от предходната седмица /-1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.