Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 28.05.- 03.06.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 28.05. - 03.06.2018г. /22 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 22 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 111 случая на ОРЗ, при 146 за предходната седмица.
Заболеваемост – 83.86/000
Регистрирани са общо 19 случая на заразни заболявания, при 19 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела8 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Шипка и с.Копринка. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+5/.
- Скарлатина2 случая от  гр.Казанлък. По категория случаите са   класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/. 

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от гр.Стара Загора, с.Хрищени, с.Оряховица, с.Свобода и с.Трънково. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от с.Черганово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/. 
- Марсилска треска3 случая от гр.Стара Загора и гр.Раднево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/. 

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.