Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 04.06.- 10.06.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.06.– 10.06.2018г. /23 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 23 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 106 случая на ОРЗ, при 111 за предходната седмица.
Заболеваемост – 80,08/000
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 19 за предходната седмица. 

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела3 случая от гр.Стара Загора и гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Скарлатина4 случая  от  гр.Стара Загора, гр.Казанлък и гр.Мъглиж. По категория случаите са   класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/. 

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните: 
- Ротавирусен гастроентероколит – 4 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Боздуганово и с.Ветрен. По категория случаите са   класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр.Павел баня. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест1 случай от с.Еленино. По категория случаят  е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/. 
- Марсилска треска3 случая от гр.Стара Загора, гр.Николаево и гр.Крън. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/. 

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.