Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 25.06.- 01.07.2018г. (2)

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 25.06.– 01.07.2018г. /26 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 26 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 99 случая на ОРЗ, при 92 за предходната седмица.
Заболеваемост – 74,80/000
Регистрирани са общо 22 случая на заразни заболявания, при 34 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела – 11 случая от гр. Стара Загора и гр. Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Скарлатина – 2 случая от гр. Стара Загора и гр. Раднево. По категория случите са класифицирани като вероятени. Отклонение от предходната седмица /-3/.
- Туберкулоза – 1 случай за гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит – 5 случая от гр. Стара Загора и с. Хрищени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест – 2 случая от гр. Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит – 1 случай от с. Горно Сахране. По категория случят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.