Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 09.07.- 15.07.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 09.07.– 15.07.2018г. /28 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 28 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 68 случая на ОРЗ, при 112 за предходната седмица.
Заболеваемост – 51,38/000
Регистрирани са общо 27 случая на заразни заболявания, при 18 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела12 случая от гр. Стара Загора, с. Ястребово и гр. Чирпан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+8/
- Скарлатина5 случая от гр. Стара Загора, с. Калитиново и гр. Раднево. По категория случите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Епидемичен паротит1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит3 случая от гр. Стара Загора, с. Михайлово и с. Хрищени. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит5 случая от гр. Стара Загора, с. Хрищени и гр. Чирпан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

 

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.