Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 30.07.- 05.08.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 30.07.– 05.08.2018г. /31 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 31 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 89 случая на ОРЗ, при 82 за предходната седмица.
Заболеваемост – 67,24/000
Регистрирани са общо 16 случая на заразни заболявания, при 24 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Скарлатина2 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случая от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-5/.
- Ротавирусен гастроентероколит5 случай от гр.Гълъбово, гр.Чирпан и гр.Казанлък. По категория случаите се класифицират като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Шигелоза1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр.Стара Загора и гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска2 случая от гр.Стара Загора и с.Зетьово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от с.Зимница. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.