Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 08.10.- 14.10.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 08.10.– 14.10.2018г. /41 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 41 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 239 случая на ОРЗ, при 177 за предходната седмица.
Заболеваемост – 180,57/000
Регистрирани са общо 10 случая на заразни заболявания, при 16 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-1/.
- Скарлатина3 случая от гр.Стара Загора и гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит4 случая от гр.Стара Загора, с.Свобода. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-4/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Марсилска треска1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.