Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 03.12.- 09.12.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 03.12.–09.12.2018г. /49 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 49 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 269 случая на ОРЗ, при 292 за предходната седмица.
Заболеваемост – 197,34/000
Регистрирани са общо 57 случая на заразни заболявания, при 57 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции: регистрираните случаи са следните:
- Варицела43 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел баня, с.Юлиево, с.Ягода, с.Малка Верея, с.Александрово, гр.Мъглиж. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Скарлатина7 случая от гр.Стара Загора, гр.Казанлък, с.Овощник. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.
- Туберкулоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-1/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит1 случай от гр.Мъглиж. По категория случаят е класифициран като потвърден .Отклонение от предходната седмица /-2/.
- Шигелоза - 2 случая от с.Тъжа, с.Хан Аспарухово. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит1 случай от гр. Крън. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингит1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.