Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 17.12.- 23.12.2018г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 17.12.–23.12.2018г. /51 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 51 седмица на 2018 г. са регистрирани общо 281 случая на ОРЗ, при 246 за предходната седмица.
Заболеваемост – 206,13/000
Регистрирани са общо 36 случая на заразни заболявания, при 26 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела15 случая от гр.Стара Загора, гр.Павел баня, гр.Казанлък, с.Търничане, с.Юлиево. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Скарлатина4 случая от с.Хаджи Димитрово, гр.Раднево, гр.Стара Загора, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Епидемичен паротит2 случая от гр.Казанлък, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като потвърдени .Отклонение от предходната седмица /+2/

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от с.Черна гора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /0/.
- Ротавирусен гастроентероколит6 случая от гр.Стара Загора, с.Тулово, гр.Гурково, гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени .Отклонение от предходната седмица /+4/.
- Шигелоза - 1 случай от гр.Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит3 случая от гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-2/.

От групата на трансмисивните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Лаймска болест2 случая от гр. Стара Загора, гр.Чирпан. По категория случаите са класифицирани като потвърдени .Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на невроинфекции регистрираните случаи са следните:
- Вирусен менингоенцефалит1 случай от гр.Чирпан. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Ехинококоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.