Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 04.02.- 10.02.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 04.02.- 10.02.2019г. /6 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 6 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 206 случая на ОРЗ, при 196 за предходната седмица.
Заболеваемост – 151,13/000
Регистрирани са общо 26 случая на заразни заболявания, при 33 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела – 17 случая от гр.Стара Загора. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-6/.
- Скарлатина – 1 случай от гр Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Туберкулоза – 1 случай от с.Хан Аспарухово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ротавирусен гастроентероколит – 1 случай от гр.Гълъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /-4/.
- Салмонелоза – 1 случай от гр. Гълъбово. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит – 5 случая от гр.Стара Загора, гр.Бузовград, гр.Казанлък. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+3/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.