Министерство на здравеопазването

Регионална здравна инспекция - Стара Загора

Eпидемична обстановка за периода 11.02.- 17.02.2019г.

СЕДМИЧНА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 11.02.- 17.02.2019г. /7 СЕДМИЦА/

Епидемична обстановка в Старозагорска област

През 7 седмица на 2019 г. са регистрирани общо 210 случая на ОРЗ, при 206 за предходната седмица.
Заболеваемост – 154,06/000
Регистрирани са общо 29 случая на заразни заболявания, при 26 за предходната седмица.

От групата на капковите инфекции регистрираните случаи са следните:
- Варицела19 случая от гр. Стара Загора, с. Александрово. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /+2/.

От групата на чревните инфекции регистрираните случаи са следните:
- Ентероколит1 случай от гр. Стара Загора. По категория случаят е класифициран като вероятен. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Ротавирусен гастроентероколит4 случая от гр.Стара Загора и гр.Николаево. По категория случаите са класифицирани като потвърдени. Отклонение от предходната седмица /+3/.
- Шигелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден. Отклонение от предходната седмица /+1/.
- Салмонелоза1 случай от гр.Стара Загора. По категория случаят е класифициран като потвърден.Отклонение от предходната седмица /0/.

От групата на вирусните хепатити регистрираните случаи са следните:
- Вирусен хепатит2 случая от гр. Стара Загора и с. Ръжена. По категория случаите са класифицирани като вероятни. Отклонение от предходната седмица /-3/.

От групата на паразитните заболявания регистрираните случаи са следните:
- Трихинелоза1 случай от гр. Казанлък. По категория случаят е класифициран като потвърден Отклонение от предходната седмица /+1/.

През изминалата седмица не са регистрирани епидемични взривове.

Copyright © 2011-2020 г. Регионална здравна инспекция - Стара Загора. Всички права запазени.